Apolgimegmondja

Apolgimegmondja

Beléptem az egyházba

Apolgimegmondja

Beléptem az egyházba

Beléptem az egyházba

Régi kapcsolatban vagyok Iványi Gáborral és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel. Csodálattal és tisztelettel néztem azt a karitatív munkát, amit végeznek. Még inkább elmélyült a tisztelet, mikor megtudtam azt, hogy összesen 40 intézményt, köztük óvodákat, általános iskolákat, középiskolákat üzemeltetnek országszerte.

 

A közoktatásban mintegy 3 ezer gyerek taníttatásáról gondoskodnak, és nemcsak oktatási tevékenységet végeznek, hanem sokszor családsegítő feladatokat is ellátnak. Ahogy mondják: „Nagyon gyakran találkozunk a gyermekéhezés jelenségével. Nem ritka, hogy van olyan gyermek, aki csak öt napon át jut egy héten rendes ételhez, a hétvégéken otthon éhezik. Ruhákkal és élelmiszerekkel is segítjük a családokat, ha a gyerekek hozzátartozóit is beleszámoljuk, akkor nem túlzás azt állítani, hogy húszezer emberről gondoskodunk” Nem beszélve arról, hogy ezekben az intézményekben több, mint 500 fő dolgozik

Orbán Viktor ott tesz keresztbe a Iványiéknak, ahol csak tud. A személyes bosszú hajtja a miniszterelnököt. De vajon miből táplálkozik ez a gyűlölet? Iványi etikátlannak, korruptnak és irgalmatlannak nevezte Orbánt egy vele készült riportban. Hiába az, hogy Iványi Gábor keresztelte Orbán gyerekeit, hiába az évtizedeken átívelő baráti viszony, kritikát mert mondani Orbánra ezzel megbocsájthatatlan bűnt követett el, aminek üldöztetés a következménye.

 

Az első csapás:

 

2012-ben hatályba lépett egyházi törvény alapján a MET elveszítette a korábbi egyházi státuszát, a törvény alapján át kellett volna alakulnia egyesületté. A státusz elvesztése, az egyházi törvény alaptörvényellenessége miatt a 6/2013 (III.8.) AB határozat kimondta, hogy az egyesületi átalakulás nem kényszeríthető ki, a korábbi egyházak nem veszítették el a státuszukat 2014-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy az egyházi törvény az Emberi Jogok Európai Egyezményébe ütközik, ezért Magyarország kártérítést fizetett a MET részére az egyházi státusz elveszítéséből adódott károk (egyházaknak járó költségvetési támogatások) kompenzálása céljából.

 

A második csapás:

 

Az új egyházi törvény alapján elindult a MET ismételt egyházi elismerése iránti eljárása. Hogy az Orbán által kreált jogszabályban rögzített taglésztám meglegyen Iványi Gábor a facebookon toborozott tagokat.

 

 Átlátva az orbáni törvény aljasságát én is beléptem az Evangéliumi Testvérközösségbe. Tagja lettem az egyháznak és büszke vagyok rá!

 

2014-ben az EMMI megállapította, hogy a törvényben felsorolt objektív körülmények (pl. tagok száma, minimum 20 éves fennállás, nemzetbiztonsági kockázatok hiánya stb.) fennállnak, az országgyűlésnek kellett volna meghoznia a végső döntést. Az országgyűlés 2014-től 2019-ig nem tűzte napirendre az ügyet.

 

A harmadik csapás:

 

2019. április 15-én lépett hatályba az egyházi törvény módosítása, a MET-nek újabb eljárást kellett kezdeményeznie az új törvény szerint megszerezhető státuszok iránt. 2020 szeptemberében a bíróság megállapította, hogy a MET a törvény erejénél fogva vallási egyesületnek minősül, a magasabb egyházi státuszok megszerzése iránti eljárás folyamatban van a Fővárosi Törvényszék előtt, folyamatos hiánypótlási felhívásokkal, végleges döntés nincs.

 

A negyedik csapás:

 

A napokban Maruzsa Zoltán államtitkár arról tájékoztatta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, hogy a következő tanévre az EMMI a köznevelési feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatáson túl többlettámogatást biztosító köznevelési szerződést nem köt a MET-tel. Ezzel újabb 95 millió forintot vesz el a minisztérium a MET által fenntartott iskoláktól, ezáltal veszélyeztetve azok fennmaradását.

 

Ennek a rezsimnek mennie kell! Meggyőződésem, hogy az egyházaknak pedig égi és nem a földi hatalmakat kell szolgálniuk. Hogyan lehetséges az, hogy aki behódol Orbánnak az luxuspüspökként élhet annyira, hogy még saját stadiont is építhet Szegeden? Igaza van Iványinak akkor, mikor fasizmus szimbólumának nevezi Orbánt. Ha egy rezsim folyamatosan gyűlöletet gerjeszt úgy, hogy saját állampolgárait célponttá teszi, majd uszít ellenük – akkor az egy fasiszta rezsim!

 

Iványi abban bízik, hogy már csak egy évet kell kibírni: ha jövőre kormányváltás lesz. „Abban reménykedek, hogy az emberek nem azokat választják újra, akik az alapvető jogaikat elveszik tőlük, és akik még ki is gúnyolják, le is nézik őket. Ez a tíz év egy történelmi kor, amit egyszemélyi döntések határoztak meg. Vissza kell térni a valódi parlamentáris demokráciához, hogy ne magántársaság, hanem köztársaság lehessen Magyarország.”

 

Én nem csak reménykedem, hanem teszek is azért, hogy a helyére kerüljenek az értékek. Hogy elváljon az ocsú a búzától. Ezért indulok a választáson és azért nyerjük meg, visszavezessük Európába hazánkat