Apolgimegmondja

Apolgimegmondja

Igazságot Sződligetnek és Vácnak

Apolgimegmondja

Igazságot Sződligetnek és Vácnak

Igazságot Sződligetnek és Vácnak!

Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes – kihasználva a vírus miatti különleges jogrendet – 2020.05.12-én törvényjavaslatot nyújtott be a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. A törvényjavaslat alapján jelent meg egy kormányrendelet, amely elcsatolta a Samsung SDI területét Gödtől és az onnan befolyó adókat a kormánypárti többséggel bíró megyei önkormányzathoz rendelete.

 

A törvényjavaslat indoklása szerint:

„A törvényjavaslat alapján létrejövő különleges gazdasági övezetek hatása túlmutat azok fekvése szerinti   települési   önkormányzat   határain.  A törvényjavaslat   szerinti   megoldás   arányosabb elosztást   tesz   lehetővé   a   megyén   belül, arra   való tekintettel, hogy   az   ilyen   övezetben megvalósuló beruházások nem csupán egy településen, hanem annál tágabb körben, akár amegye egész területére fejtik ki hatásukat. A megyei önkormányzathoz befolyó adóbevételt ennek   érdekében   a   –   megyei   gazdasági, foglalkoztatási   viszonyok   tekintetében   megfelelőismeretekkel rendelkező – megyei önkormányzat a rendelet alapján célzottan tudja felhasználni a megye területén fekvő, különösen a beruházással érintett települések területén megvalósuló fejlesztések és a települések működésének támogatására”.

 

Az elfogadott jogszabály a 2§ (2) bekezdésében taxatíve felsorolja a közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat úgy, mint: Csomád, Dunakeszi, Göd és Sződ.

 

Ezek a települések (Göd kivételével) mind távolabb fekszenek, mint Sződliget. Sőt, közúton Csomád távolabb van, mint Vác!

 

Tavaly még Gödnek évi 2 milliárd forint iparűzési adót fizetett a Samsung. Miután a kormányzat megcsonkolta a várost – elvette területének a harmadát és a fideszes többségű megyei közgyűlésnek játszotta át – különleges dolog történt. Egy hónappal az elcsatolás után összeült a többségében kormánypárti közgyűlés és a felére csökkentette azt az iparűzési adót, amit a Samsungnak kell fizetnie. Igen, jól tetszik olvasni. Közel ötszázmillió forintot vett el a magyar emberektől a fideszes többségű közgyűlés. Ezek után még van pofájuk a magyarok érdekeire hivatkozni. És ezt a bűnt még tetézik azzal, hogy szelektálnak a szomszédos települések között.

 

Egy polgármestert azért fizetnek, hogy tudása legjavát adva, szolgálja településének az érdekeit. Lelkiismeretemre hallgatva nekem sem volt más lehetőségem, mint az, hogy levelet írjak a térség országgyűlési képviselőjének, kérve a jogszabály módosítását. Még választ sem kaptam a levelemre, nemhogy ígéretet. Azt gondoltam, hogy ha Rétvári úr inkompetens, akkor talán a főnöke, ezért levélben kerestem meg Orbán Viktor miniszterelnököt.

 

A válaszlevélben Panyi Miklós kabinetfőnök megírta, hogy azért nem tudják támogatni kérésemet, mert Sződliget nagyközség Göd városával északi irányba határos, a Samsung pedig Göd keleti, délkeleti részén helyezkedik el.

 

Azért, mert egy vidéki polgármester vagyok, még nem kell ostobának nézni. Válaszolva a levélre leírtam, hogy a földrajzi távolságokat nem módosítja az a tény, hogy a Samsung Göd melyik részén fekszik. Csomád 7,9 km, Dunakeszi 6,6 km, Sződ 4,1 km távolságra fekszik ameddig Sződliget mindössze 3,9 km távolságra! Mit nem lehet ezen érteni? A számok nem hazudnak.

 

Ezeket a tényeket egy újabb levélben megírtam Orbán Viktor miniszterelnöknek és továbbra is kértem, hogy településem Sződliget és Vác is kerüljön be a kedvezményezetti körbe.

Természetesen Rétvári képviselőnek is írtam, kérve támogatását, de ahogy Önök, úgy én sem kaptam (most sem) választ.

 

Ellenben a miniszterelnökségtől igen! Panyi Miklós kabinetfőnök arról igyekezett meggyőzni, hogy a közigazgatási határok a Samsung gyártól nézve Csomád esetében 1,8 km, Dunakeszi 1,0 km, Sződ 1,25 km ellenben Sződliget 3,77 km és ezért nem jár nekünk egy fillér sem az iparűzési adóból.

 

Igaza van a kabinetfőnöknek. Már ha a gyár káros hatásaitól a mezei virágokat és a dűlőutakat akarjuk megvédeni. Egy esetleges üzemi balesetnél olyan veszélyes gázok szabadulhatnak ki a gyárból, mint pl. hidrogén-fluorid, vagy a nitrogén-dioxid. Azt nem tudom, hogy ezek a gázok milyen hatással vannak a mezei zsurlókra, de azt tudom, hogy ha embernek belélegezve tüdőembóliát, ezáltal halált jelent. Ismét megírtam Orbán Viktornak, hogy kérem kezdeményezze úgy a jogszabály módosítását, hogy Sződliget és Vác is részesüljön az iparűzési adóbevételekből azért, hogy egy esetleges üzemi balesetre felkészülhessünk ebből a pénzből. Hiszen a sződligeti és váci emberek élete is számít.

 

Számomra elfogadhatatlan ez a méltánytalan eljárás, ami Sződligetet és Vácot érte. Tovább küzdök a települések igazságáért!

 

Folyt.köv.