Apolgimegmondja

Apolgimegmondja

A maffia aranya

Apolgimegmondja

A maffia aranya

A maffia aranya

„Az olasz maffia betörése az ökoszektorba a hulladékgazdálkodással kezdődött, bár tény, hogy a hulladékgazdálkodás fogalmát a maffia elég sajátságosan értelmezi. Nápolyban évek óta probléma az utcákon hömpölygő szemét, amit a Comorra maffia aranynak titulál”.

A 2010-ben 114 település önkormányzatát tömörítő társulás, 7 milliárd forint EU támogatást kapott egy modern hulladékkezelő rendszer kiépítésére. A következő évben a társulás 92MFt jegyzett tőkével alapított egy Kft-t (ez a Zöld Híd Nonprofit Kft) a hulladékbegyűjtés és feldolgozás elvégzésére. Egyrészt a kft. az elmúlt közel 20 évben óriási befektetéseket hajtott végre, létrehozott egy jól működő rendszert, technológiát, feldolgozó hátteret, stb., másrészt Társulás maga vett egy csomó termelőeszközt (gépeket, járműveket) amiket bérbe ad a Kft-nek.

 

A rendszer jól működött, egészen addig, amíg nem sújtotta a „rezsicsökkentés” nevű kamu. Amit megfejelt az ú.n. kukaholding rendszerének létrehozása. A rezsicsökkentés bebetonozta a szolgáltatási díjakat, így azok már köszönő viszonyban sincsenek a valós költségekkel, az inflációval és nem veszik figyelembe a tartalékképzés szükségességét az elamortizálódott eszközök pótlására. A kukaholding – azaz a szolgáltatási díjak központi beszedése és leosztása a szolgáltatónak – pedig operatívan is kiszolgáltatottá tette a rendszert, mert az egyszerűen nem fizette ki a beszedett díjakat sem a Zöld Hídnak. A korábbi független vezetés után pár éve fidesz komisszárok kerültek a társaság elnökségébe.

 

A társulásban nagyon nehéz döntést hozni, mert a 114 tag-önkormányzat képviselői ülnek ott és szavaznak  indenről. A rendszer úgy van kitalálva, hogy bár a határozatok elfogadásakor valamilyen módon figyelembe veszik a lakosságarányt is, de egy néhány száz fős kistelepülés és mondjuk a több, mint 30 ezres lakosú Vác is csak 1-1 szavazattal rendelkezik. Így – mondjuk valami minimális előny beígérésével (egy út aszfaltozása stb.), vagy egyszerűen csak a fideszes pártfegyelemre való figyelmeztetéssel a szavazatok többségét meg lehet szerezni.

 

Namost, a Zöld Híd Nkft. 2018-ban 285MFt veszteséget ért el és 2019. elején gyakorlatilag technikai csődöt jelentett. Azaz nem volt pénze még a kukásautók üzemanyagára sem. Ezért 2019. márciustól a katasztrófavédelem felelőssége lett a hulladékbegyűjtés és feldolgozás. Ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy azt a pénzt, amit a kukaholding a cégnek nem fizetett ki, azt most a katasztrófavédelem kifizette. De kikötötte, hogy 2020. október 1-ig a Zöld Hídnak alkalmassá kell ismét válnia a normális közszolgáltatásra. Tehát egy vészhelyzeti gazdálkodást kell(ett volna) kialakítania. Ezzel szemben a héten a Társulási ülés elé tették a 2019. évi beszámolót, amiből többek között kiderült, hogy

 

  • a cég bevétele a katasztrófavédelemtől több volt, mint a kukaholdingtól lett volna
  • az üzemanyag költségét a katasztrófavédelem külön megtérítette, azt nem kellett a kft könyveiben szerepeltetni (ez kb. 50MFt-os költségcsökkenés) de mindezek ellenére a cégnek sikerült 2019-ben is több, mint 30MFT veszteséget összehoznia. Ezt többek között úgy érte el, hogy vészhelyzeti gazdálkodásban
  • a költségstruktúrában a mérleg és az eredménykimutatás alapján lényegi változás nem történt (az üzemanyagon kívül);
  • nem leépített, hanem teljesen feltöltötte a dolgozói létszámot. Így jelenleg a dolgozók 22%-a szellemi dolgozó azaz a 308 dolgozóból 67 szellemi. (Nem, nem egy mérnökirodáról, vagy egy bankról, hanem egy hulladékfeldolgozó cégről beszélünk!) A személyi jellegű ráfordítások 146MFt-tal nőttek az előző évihez képest!!!
  • 2019-ben a dolgozóknak egyszeri 70eFt-os jutalmat(!) fizettek ki és októbertől napi(!) 2000Ft bérpótlékot fizettek. Ez annyira bizarr, annyira közgazdasági nonszensz, hogy egy de facto csődben lévő cégnél felvesznek embereket leépítés helyett és jutalmat fizetnek, hogy amikor rákérdeztem, az ügyvezető egyszerűen a hápogáson túl nem tudott semmi értelmeset mondani.

 

Tehát sikerült – nagy harcok árán – ismét veszteségessé tenni a céget, ami nagyon jó indokot ad arra, hogy szétkürtöljék, itt már semmi sem segít, külső tőkét kell bevonni. Persze megindokolta a Társulás vezetője, hogy se hitelt nem kapna a cég, se senki nem hajlandó pénzt tenni bele (ez utóbbit még el is hiszem, ha valaki csak a (nyilvánosan ismert) jelenlegi helyzetből indul ki). De a bűvész kalapjából előbújt egy DTKH Kft. nevű cég, amely szintén hulladékgazdálkodással foglalkozik Cegléd- Kecskemét régióban, és amely alig várja, hogy befektethessen a Zöld Hídba és hajlandó(!) megvenni a cég 49%-kos üzletrészét. Mindjárt készíttettek egy értékbecslést is a cégről (egy noname tanácsadó cég által), ami megállapította, hogy „na üsse kő, kicsit izzadva és nagy-nagy jóindulattal” a Zöld Híd kft értéke „elérheti” a jegyzett tőke értékét, azaz a 92MFt-ot. Egy 3,5 Milliárd forint árbevételű, és 1Mrd Ft mérlegfőösszegű cégről beszélünk. Igaz, jelentős a tőkevesztesége, amit a törvény szerint pótolni kell, de akkor is. E cég 49%-kos üzletrészét akarja eladni a Társulás menedzsmentje a DTHK Kft-nek 144MFt-ért, ami magában foglalja a tőkerendezés szükséges pótbefizetés összegét is. És persze elővásárlási jogot szerez az 51%-ra is (bár annak megvételéhez majd törvényt is kell módosítani, mert most még a hulladékkezelést csak önkormányzati többségi tulajdonban lévő cégek végezhetik csak).

 

Arra a kérdésre senki nem tudott válaszolni, hogy mi az a titkos recept, amivel a DTKH rentábilissé tudja tenni a Zöld Híd működését, de a társasági szerződés módosításához csatolt szindikátusi szerződés tervezetének sorai között kiolvasható, hogy alapvetően 2 dolog: óriási létszámleépítés és a kukaholdingtól érkező kifizetések biztosítása. Ez utóbbi – leírom basszus! – igazi maffiamódszer. Arról ugyanis sem az előterjesztésekben, sem a tanácsülésen senki nem szól egy szót sem, hogy ki is tulajdonképpen ez a DTKH Kft? Ki áll mögötte és egyáltalán honnan van pénze, hogy megvegye a Zöld Hidat? Főleg úgy, hogy tavaly 190MFt-ért megvette a Zöld Bicske Kft -tét is, ami egy, a Zöld Hídhoz hasonló önkormányzati cég. Nos, kiderítettem, hogy a DTKH egyik legnagyobb fő tulajdonosa a kecskeméti önkormányzat, a másik egy rejtélyes Vertikál Zrt nevű cég. Ez utóbbi egy nagy cégcsoport lett mára, gyakorlatilag az érdekeltségein keresztül felvásárolta a teljes Duna-Tisza közén az összes hulladékgazdálkodási céget. A Tulajdonosa ismeretlen, hisz egy zártkörű rt. Viszont az igazgató tanácsában ott ül a DTKH Kft. ügyvezetője is. Az igazgatóság elnöke pedig a kukaholding vezérének stratégiai tanácsadója volt sokáig. Lám, milyen kicsi a világ!

 

A legutóbbi tanácsülésen több település felvetette, hogy mi lenne, ha nem adnák el a Zöld Híd 49%-kát, hanem az önkormányzatok maguk pótolnák ki a cég tőkéjét. Ez lakosságszámtól függően néhány milliótól néhány száz ezer Ft-ig terjedő pótbefizetést jelentene. Volt ám nagy rőköny az elnökségben!

 

Mindjárt mondták, hogy ez mekkora terhet róna a településekre és igenis az eladás a legjobb dolog. Itt viszont több település is felvetette, hogy itt mégiscsak önkormányzati vagyonról van szó (hiszen a Zöld Híd Kft-t a társulás az önkormányzatok pénzéből hozta létre), és a közvagyon eladásának vannak szabályai (pl. versenyeztetni kellene, de legalábbis kell egy testületi felhatalmazás, hogy a képviselő szavazhasson róla). Ezekre a kifogásokra hamar előkerült egy állásfoglalás az állami vagyonért felelős minisztériumtól, ahol levezették az a vagyon már régen nem önkormányzati vagyon, azaz ez is

 

„elvesztette közpénz jellegét”.

 

Szeptember 8-án volt ismét Társulás ülés, ahol az addigra különböző módszerekkel megdolgozott polgármesterek megszavazták az eladást. Mi tiltakoztunk, mert  meggyőződésünk szerint semmi másról nem szól, mint előkészíti a magyarországi hulladékfeldolgozás és az abban rejlő óriási pénzek magánzsebekbe történő becsatornázását.

 

„Az olasz maffiával kapcsolatban elsősorban nem a szemét, hanem a drogok, fegyverek és az emberkereskedelem jutna eszünkbe, azonban az elmúlt évtizedben a maffia családok a „környezetvédelmi iparágat” is behálózták”.