Apolgimegmondja

Apolgimegmondja

Igazságot Sződligetnek

Apolgimegmondja

Igazságot Sződligetnek

Igazságot Sződligetnek

Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes 2020.05.12-én törvényjavaslatot nyújtott be a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. A törvényjavaslat alapján jelent meg a 294/2020 (VI.18.) számú kormányrendelet, amely elcsatolta a Samsung SDI területét Gödtől és az onnan befolyó adókat a kormánypárti többséggel bíró megyei önkormányzathoz rendelete.

A törvényjavaslat indoklása szerint:

 

„A törvényjavaslat alapján létrejövő különleges gazdasági övezetek hatása túlmutat azok fekvése szerinti   települési   önkormányzat   határain.  A törvényjavaslat   szerinti   megoldás   arányosabb elosztást   tesz   lehetővé   a   megyén   belül, arra   való tekintettel, hogy   az   ilyen   övezetben megvalósuló beruházások nem csupán egy településen, hanem annál tágabb körben, akár a megye egész területére fejtik ki hatásukat. A megyei önkormányzathoz befolyó adóbevételt ennek   érdekében   a   –   megyei   gazdasági, foglalkoztatási   viszonyok   tekintetében   megfelelő ismeretekkel rendelkező – megyei önkormányzat a rendelet alapján célzottan tudja felhasználni a megye területén fekvő, különösen a beruházással érintett települések területén megvalósuló fejlesztések és a települések működésének támogatására”.

 

Az elfogadott jogszabály a 2.§ (2) bekezdésében taxatíve felsorolja a közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat úgy, mint: Csomád Község Önkormányzata, Dunakeszi Város Önkormányzata, Göd Város Önkormányzata és Sződ Község Önkormányzata.

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat sajnálatos módon kimaradt a felsorolásból. Egy – az interneten megtalálható – távolságmérő programot használva kimutatható, hogy Csomád 7,911 km távolságra, Dunakeszi 6,655 km távolságra, Sződ 4,165 km távolságra fekszik a Samsung SDI gyártól, ellenben Sződliget mindössze 3,981 km távolságra van a gyártól. Ez alapján elmondható, hogy településünket érinti a legközvetlenebbül a gyár közelsége. A gyár felépülése óta jelentősen megnőtt a Sződligeten áthaladó gépjármű forgalom, illetve sződligeti szálláshelyeken helyezett el a Samsung SDI jelentős számú ukrán, kínai és koreai munkást, ezzel növelve településünkön a vírusveszélyt. Jelezni szeretném, hogy erre a tényre éppen Rétvári képviselő úr aktivistája hívta fel a figyelmet. Ebből is látszik, hogy a pártokon átível az a félelem, amit a Samsung gerjeszt a környéken.

 

Igazságot Sződligetnek!

 

Levelet írtam a Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, amiben kértem a jogszabály felülbírálatát és Sződliget érintő igazságtalan kettős mérce megszüntetését.