Apolgimegmondja

Apolgimegmondja

Oroszrulett az emberélettel

Apolgimegmondja

Oroszrulett az emberélettel

Oroszrulett az emberélettel

A polgármesteri esküm így szól:…becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sződliget fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

 

Isten engem úgy segéljen!

Polgármester kollégáimmal a közösséget képviseljük, a közösség felé pedig tájékoztatási kötelezettséggel tartozunk. Vészhelyzet esetén, legyen szó olyan természeti katasztrófáról, mint egy dunai árvíz, esetleg pandémia, a törvény a polgármestert államigazgatási hatósági hatáskörrel ruházhatja fel.

 

Ebben az esetben „a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben [.] köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását”. Erről rendelkezik az Infotv. 32§-a is.

 

A vírusfertőzés robbanásszerű terjedése miatt nem csak én, de még a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is erre a következtetésre jutott állásfoglalásában ( https://nadat.hu/a-polgarmesterekre-vonatkozo-rendelet-a-fertozottek-adataival-kapcsolatban/ )

 

Azon a napon, amikor ez az állásfoglalás megjelent (2021.11.14.), kéréssel fordultam a Váci Járási Hivatalhoz, hogy a sikeres védekezés elősegítésé érdekében, hetente adjon nekem felvilágosítást a járványügyi adatokról.

 

A mai napon megkaptam a választ: A kérelmemet másfél hónap alatt bírálja el a Járási Hivatal!

 

Indoklásuk szerint a hivatal illetékesei annyira leterheltek a járvány miatt, hogy nem érnek rá kiadni az adatokat.

 

  • Szerintem a járványügyi helyzet gyors változása miatt a fertőzöttségi adatok hamar irrelevánssá válnak. Ugyan mit lehet kezdeni a holnapi védekezésben egy időszerűtlen, két hónappal korábbi adattal? Ez pont olyan, mintha augusztusi vízállási jelentés alapján akarnék védekezni egy novemberi árvíznél!
  • Tényleg úgy kell irányítanom a járvány elleni védekezést, hogy még az alapadatokkal sem vagyok tisztában?
  • Úgy kellene munkáltatóként felelős döntést hoznom – a kormány által rám ruházott hatáskörben – a kötelező védőoltás elrendeléséről, hogy nem tudok semmi.

 

Vajon miért az elutasítás? Miért nem tudhatja meg senki azt, hogy hányan fertőződtek meg egy településen? Mennyi a beoltottak száma? Milyen oltást kaptak? Az elhunytak között hányan voltak oltottak és milyen oltást kaptak?

 

Vajon ma is ugyanúgy gondolja Menczer Tamás államtitkár, mint ahogy 2021.március 13.-án a vakcinainfo.gov.hu oldalon megjelent: „Minden vakcinánál vannak olyanok, akiknél az immunválasz nem elég erős. A kínai vakcinánál nagyságrendileg ugyanannyian, mint az úgynevezett nyugati vakcináknál”?

 

Vajon a kínai oltóanyag hatásosságával kapcsolatban van-e Szíjjártó miniszter úr mai bejelentése, miszerint: Nem lesznek keleti vakcinák a következő vakcinaszállítmányban?

 

Fél a kormány? Fél, hogy az adatokból kiderülhet, hogy összefüggés van a horror áron beszerzett kínai vakcina, és a 65-nél idősebb emberek nagy arányú elhalálozása között?

 

Felvettem a kapcsolatot Szombathely polgármesterével, dr. Nemény Andrással, akit hasonló módon pattintott le az ottani hivatal. Abban maradtunk, hogy együtt fogjuk keresni a megoldást erre a megmagyarázhatatlan őrületre.