Apolgimegmondja

Apolgimegmondja

A szemét a maffia aranya

Apolgimegmondja

A szemét a maffia aranya

A szemét a maffia aranya

A napokban levelet kaptam a hulladékgazdálkodási közszolgáltatótól (DTKH), hogy több ponton módosítaná az eddig megszokott szemétszállítási rendet.

Hogy mennyire veszik komolyan az önkormányzatokat, azt mi sem mutatja jobban, hogy a polgármestereknek a levelet az ügyfélszolgálati asszisztens írta alá.

A DTKH az cég, amelyik a fideszes polgármesterek aktív közreműködésének köszönhetően 92 millió forintért megvette, a több, mint 3 milliárd eszközértékkel bíró Zöldhíd Kft 49%-át. A társulási ülésen egyetlen település szavazott az „üzlet” ellen, azok pedig mi voltunk, Sződliget, ezért jogom van bírálni ezt a gyakorlatot.

Azóta eltelt másfél év, de az új elnökség egyetlen közgyűlést nem hívott össze. Megszavaztatták maguknak a teljhatalmat, így minden döntést a közgyűlési hozzájárulás nélkül hozhatnak meg. Településvezetőként semmilyen rálátásom nincs arra, hogyan működik a cég és semmilyen ráhatásom nincs a közszolgáltatás menetére. Felháborító volt az a levél, amiben a szemetes cég közölte velem az új szabályokat, ezért a válaszban én sem fogtam vissza magam.

 

A csomagolási hulladék gyűjtésének módosítása – Ez alatt a szelektív szemétgyűjtést kell érteni.

 

„A csomagolási hulladékok gyűjtése során a jelenleg érvényes gyakorlat szerint az ingatlanoknál cserezsákok kerülnek kihelyezésre, azonban a fogyasztói panaszok jelentős része a cserezsákok közterületen történő elszóródása, egyéb esetben illetéktelen személyek általi eltulajdonítása következtében keletkezik. A probléma megoldására 2022. január 1-jétől átalakításra kerül a csomagolási hulladék gyűjtési rendszere, az új szabályozás értelmében a lakosság a háztartásokban keletkező csomagolási hulladékot bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti az ingatlan elé a gyűjtés napján”.  A jövőben nem kapsz zsákot, mert azt vagy elfújja a szél, vagy a szomszéd lenyúlja, de te vegyél ÁTLÁTSZÓ zsákot és abban kiteheted a szelektíven gyűjtött szemetet.

 

Tegnap elmentem egy nagyáruházba. Volt szemeteszsák fekete, kék és zöld. Az eladótól kíváncsiságból megkérdeztem, hogy átlátszó szemeteszsák vajon van-e? Nézett rám nagy szemekkel, majd azt mondta, soha nem volt még olyan.

 

Zöldhulladékgyűjtés megváltoztatása:

 

„A jelenlegi ellátási gyakorlat szerint az ingatlanhasználók számára a Közszolgáltató ingyenesen biztosít a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat, gyűjtési alkalmanként 2 db zöld színű, DTKH emblémával ellátott cserezsák ingatlanhasználóknak történő átadásával. A cserezsákok kihelyezésével a csomagolási hulladékok esetében az előzőekben ismertetett problémák jelentkeznek, ami számos esetben fogyasztói panaszokat eredményez. A zsákok ügyfelek részére történő átadásának nehézségeire jelenthet megoldást a 2022. január 1-jétől bevezetésre kerülő kiosztási rendszer, mely szerint a díjmentesen biztosított zöldzsákok teljes éves mennyisége átadásra kerül az egyes önkormányzatok részére, akiktől a fogyasztók átadás-átvételi”.

 

Igen, ez már megint arról szól, hogy zsákot vagy a szél elfújja, vagy a szomszéd lenyúlja, vagy illegálisan vásároltad meg a kukásoktól és ezért panaszkodtál, de majd a jó kukáscég megoldja a gondod. Persze mindezt csak a te érdekedbe.

 

Meggyőződésem, hogy ezek a változások visszalépést jelentenek az európai normáktól és már rövid távon is a szelektívgyűjtés halálát jelentik. El tudom képzelni, hogy a szolgáltatás lerontása, egy nagyobb terv része, aminek a végén majd valamelyik oligarcha kezébe kerül a szemétszállítás. A fehérkesztyűs bűnözők mindig vonzódtak ehhez az iparághoz, lásd a nápolyi maffia szemészállítási ügyei. http://ecolounge.hu/nagyvilag/az-olasz-maffia-es-a-szemet

 

Ezért az alábbi válaszlevelet juttattam el a kukáscéghez:

 

Köszönjük szíves tájékoztatását!

 

Tájékoztatom, hogy Önkormányzatunk a jövőben is a megkötött közszolgáltatási szerződésben foglaltakat tartja mindenben irányadónak a hulladék begyűjtése és elszállítása kapcsán. Nem tartjuk indokoltnak e szerződés (tartalmának és/vagy mellékleteinek) bármilyen módosítását. Az abban foglalt szolgáltatások maradéktalan és pontos, magas színvonalú ellátását azonban – mindenekelőtt a lakosság érdekeit szem előtt tartva – elvárjuk és a szerződés szerint megköveteljük.

 

Tehát nagyra értékeljük, hogy cégük a hulladék begyűjtésének és elszállításának magas színvonalú és hatékony ellátására törekszik, de nem tudunk semmilyen olyan változtatást elfogadni, ami az érvényes közszolgálati szerződés legkisebb módosítását jelentené.

 

Így például Önkormányzatunknak nincs kapacitása sem a szolgáltatási jogosultság (szemetes edényekre felragasztott matricák) ellenőrzésére, sem a zöldhulladék gyűjtőzsákok szétosztására a településen – különösen nem az átvételt igazoló aláírások ellenében. A vonatkozó önkormányzati rendeleteket nem kívánjuk módosítani.

 

Nem értünk egyet azzal, hogy a szelektív hulladékok begyűjtésére szolgáló megfelelő zsákok beszerzését a lakosságra kívánják hárítani. Az üzletekben általában átlátszó szemeteszsákok nem kaphatók (azok legtöbbje színezett, vagy fekete) ezért szinte biztosra vehető a lakossági panaszok áradata, ha az ilyen zsákokban kihelyezett szelektív hulladékok elszállítását megtagadják. Ebben az esetben mi sem tehetünk majd mást, minthogy e panaszokat Önöknek továbbítjuk és azok kezelését Önöknek kell majd megoldani. Ha pedig ragaszkodnak az áttetsző zsákokhoz és azok beszerzését a lakosságra akarják hárítani, akkor nagyon félő, hogy a lakosság motivációja a szelektív hulladék elkülönített kezelésére és gyűjtésére csökken, ami a háztartási hulladékban a környezet-károsító, nehezen lebomló anyagok arányának növekedésével jár majd. Ez úgy gondoljuk a szolgáltatónak sem érdeke, hiszen a nagyobb mennyiségű szemét lerakási díjak növekedését és a feldolgozott szelektív hulladékból származó bevételek csökkenését fogja eredményezni.

 

Összefoglalva: bár megértjük, hogy cégük a hulladékkezelés és szállítás költségeinek csökkentésére és optimalizálására törekszik, nem támogatjuk a levelükben felsorolt változtatások közül a fentebb felsoroltakat. Önkormányzatunk emberi erőforrás-kapacitása is a végletekig ki van már most is használva, így semmi olyan további, a hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatot nem tudunk és nem akarunk felvállalni, amelyeket levelükben jeleztek.

 

Egyetértünk és támogatjuk az üdülőterületeken történő hulladékbegyűjtés egyszerűsítését és a zsákokra ragasztható matricáknak az üdülőtulajdonosoknak történő, Önök általi postázását szezononként.